آگر خانه اي از يخ ساختي بر آب شدنش گريه نكن.
برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول
لیگ قهرمانان آسیا

[ دوشنبه 17 فروردين 1394 - 12:1 ]
به گزارش ایسنا، رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قالب هشت گروه درحال برگزاری است. برنامه، نتایج و جدول رقابت‌های تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ذیل می‌آید.

گروه A چهارشنبه 19 فروردین پرسپولیس ایران - النصر عربستان؛ ساعت 18:30 لخویا قطر - بنیادکار ازبکستان؛ ساعت 20 چهارشنبه 2 اردیبهشت بنیادکار ازبکستان - النصر عربستان؛ ساعت 18:30 لخویا قطر - پرسپولیس ایران؛ ساعت 20 چهارشنبه 16 اردیبهشت پرسپولیس ایران - بنیادکار ازبکستان؛ ساعت 18:30 النصر عربستان - لخویا قطر؛ ساعت 22:20 تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خوره تفاضل امتیاز پرسپولیس 3 2 0 1 4 3 1 6 النصر عربستان 3 1 2 0 5 2 3 5 لخویا 3 1 1 1 2 4 2- 4 بنیادکار 3 0 1 2 1 3 2- 1 نتایج بازی‌ها برگزار شده سه شنبه، پنجم اسفند پرسپولیس ایران 3-0 لخویا قطر النصر عربستان 1-1 بنیادکار ازبکستان سه شنبه 12 اسفند بنیادکار ازبکستان 0-1 پرسپولیس ایران؛ ساعت 16:30 لخویا قطر 1-1 النصر عربستان؛ ساعت 18:45 سه شنبه 26 اسفند بنیادکار ازبکستان 0-1 لخویا قطر؛ ساعت 16:30 النصر عربستان 3-0 پرسپولیس ایران؛ ساعت 21 ................................................................................................................................. گروه B سه شنبه 18 فروردین العین امارات - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 19:45 الشباب عربستان - نفت ایران؛ ساعت 22:05 چهارشنبه 2 اردیبهشت نفت ایران - پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 19 الشباب عربستان - العین امارات؛ ساعت 22:10 چهارشنبه 16 اردیبهشت پاختاکور ازبکستان - الشباب عربستان؛ ساعت 18 العین امارات - نفت ایران؛ ساعت 20 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 العین 3 1 2 0 2 1 1 5 2 پاختاکور 3 1 1 1 4 4 0 4 3 نفت 3 1 1 1 4 4 0 4 4 الشباب 3 0 2 1 3 4 1- 2 نتایج بازی‌ها برگزار شده سه شنبه، پنجم اسفند پاختاکور ازبکستان 2-1 نفت ایران العین امارات 0-0 الشباب عربستان سه شنبه 12 اسفند نفت ایران 1-1 العین امارات؛ ساعت 18 الشباب عربستان 2-2 پاختاکور ازبکستان؛ ساعت 20:50 چهارشنبه 27 اسفند پاختاکور ازبکستان 0-1 العین امارات؛ ساعت 15:30 نفت ایران 2-1 الشباب عربستان؛ ساعت 18 ................................................................................................................................. گروه C چهارشنبه 19 فروردین لوکوموتیو ازبکستان - السد قطر؛ ساعت 15:30 الهلال عربستان - فولاد ایران؛ ساعت 22:15 سه شنبه 1 اردیبهشت لوکوموتیو ازبکستان - الهلال عربستان؛ ساعت 19 السد امارات - فولاد ایران؛ ساعت 20:30 سه شنبه 15 اردیبهشت فولاد ایران - لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت 17:30 الهلال عربستان - السد قطر؛ ساعت 22:25 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 السد 3 2 1 0 7 2 5 7 2 الهلال 3 1 1 1 3 2 1 4 3 فولاد 3 0 3 0 1 1 0 3 4 لوکوموتیو 3 0 1 2 4 10 6- 1 نتایج بازی‌ها برگزار شده چهارشنبه، ششم اسفند فولاد ایران 0-0 السد قطر الهلال عربستان 3-1 لوکوموتیو ازبکستان چهارشنبه 13 اسفند لوکوموتیو ازبکستان 1-1 فولاد ایران؛ ساعت 13:30 السد قطر - الهلال عربستان؛ ساعت 19:15 سه شنبه 26 اسفند فولاد ایران 0-0 الهلال عربستان؛ ساعت 16 السد قطر 6-2 لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت 19:15 ................................................................................................................................. گروه D سه‌شنبه 18 فروردین تراکتورسازی ایران - الاهلی عربستان؛ ساعت 16 نسف قارشی ازبکستان - الاهلی امارات؛ ساعت 18:30 سه شنبه 1 اردیبهشت تراکتورسازی ایران - نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت 18 الاهلی عربستان - الاهلی امارات؛ ساعت 22 سه شنبه 15 اردیبهشت نسف قارشی ازبکستان - الاهلی عربستان؛ ساعت 19:30 الاهلی امارات - تراکتورسازی ایران؛ ساعت 20:10 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 الاهلی عربستان 3 2 1 0 7 4 3 7 2 نسف قارشی 3 1 1 1 3 3 0 4 3 تراکتورسازی 3 1 0 2 2 4 2- 3 4 الاهلی امارات 3 0 2 1 3 4 1- 2 نتایج بازی‌ها برگزار شده چهارشنبه، ششم اسفند نسف قارشی ازبکستان 2-1 تراکتورسازی ایران الاهلی امارات 3-3 الاهلی عربستان چهارشنبه 13 اسفند تراکتورسازی ایران 1 -0 الاهلی امارات؛ ساعت 16 الاهلی عربستان - نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت 20:45 چهارشنبه 27 اسفند الاهلی امارات 0- 0نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت 20:05 الاهلی عربستان 2-0 تراکتورسازی ایران؛ ساعت 20:50 ................................................................................................................................. گروه E چهارشنبه 19 فروردین بین دونگ ویتنام - جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت 15:30 شاندونگ لیوننگ چین - کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت 15:30 چهارشنبه 2 اردیبهشت کاشیوا ریزول ژاپن - جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت 14:30 شاندونگ لیوننگ چین - بین دونگ ویتنام؛ ساعت 15:30 چهارشنبه 16 اردیبهشت جونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ؛ ساعت 14:30 بین دونگ ویتنام - کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت 15:30 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 جونبوک موتورز 3 2 1 0 7 1 6 7 2 کاشیوا ریسول 3 2 1 0 7 2 5 7 3 شاندونگ 3 1 0 2 5 8 3- 3 4 بین دونگ 3 0 0 3 3 11 8- 0 نتایج بازی‌ها برگزار شده سه‌شنبه پنجم اسفند جونبوک موتورز کره جنوبی 0-0 کاشیوا ریزول ژاپن بین دونگ ویتنام 2-3 شاندونگ لیوننگ چین سه شنبه 12 اسفند شاندونگ لیوننگ چین 1-4 جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت 11 کاشیوا ریسول ژاپن 5-1 بین دونگ ویتنام؛ ساعت 13:30 سه‌شنبه 26 اسفند کاشیوا ریسول ژاپن 2- 1شاندونگ لیوننگ چین؛ ساعت 13:30 جونبوک موتورز کره جنوبی3-0 بین دونگ ویتنام؛ ساعت 13:30 ................................................................................................................................. گروه F سه‌شنبه 18 فروردین سئونگنام کره جنوبی - گوانگژو R&F چین؛ ساعت 15 بوریرام تایلند - گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت 15:30 چهارشنبه 2 اردیبهشت سئونگنام کره جنوبی - بوریرام تایلند؛ ساعت 15 گوانگژو R&F چین- گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت 16 چهارشنبه 16 اردیبهشت گامبا اوزاکا ژاپن - سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت 14:30 بوریرام تایلند - گوانگژو R&F چین؛ ساعت 15:30 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 بوریرام 2 2 0 0 4 2 2 6 2 سئونگنام 3 2 0 1 4 2 2 6 3 گوانگژو R&F چین 3 1 0 2 3 3 0 3 4 گامبا اوزاکا 2 0 0 2 0 4 4- 0 نتایج بازی‌ها برگزار شده گامبا اوزاکا ژاپن 0-2 گوانگژو R&F چین بوریرام تایلند 2-1 سئونگنام کره جنوبی سه شنبه 12 اسفند سئونگنام کره جنوبی 2-0 گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت 14 گوانگژو R&F چین 1-2 بوریرام تایلند؛ ساعت 15 سه‌شنبه 26 اسفند گوانگژو R&F چین 0-1 سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت 15 چهارشنبه 27 اسفند گامبا اوزاکا ژاپن 1-1 بوریرام تایلند؛ ساعت 13:30 ................................................................................................................................. گروه G چهارشنبه 19 فروردین اوراوا ژاپن - بیجینگ گوان چین؛ ساعت 15 سوون سامسونگ کره جنوبی - بریزبن رور استرالیا؛ ساعت 15 سه شنبه 1 اردیبهشت اوراوا ژاپن - سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت 15 بیجینگ گوان چین - بریزبن رور استرالیا؛ ساعت 16 سه شنبه 15 اردیبهشت سوون سامسونگ کره جنوبی - بیجینگ گوان چین؛ ساعت 11:30 بریزبن رور استرالیا - اوراوا ژاپن؛ ساعت 13:30 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 بیجینگ گوان 3 3 0 0 4 0 4 9 2 سوون سامسونگ 3 1 1 1 5 5 0 4 3 بریزبن رور 3 1 1 1 4 4 0 4 4 اوراوا 3 0 0 3 1 5 4- 0 نتایج بازی‌ها برگزار شده چهارشنبه، ششم اسفند بریزبن رور استرالیا 0-1 بیجینگ گوان چین سوون سامسونگ کره جنوبی 2-1 اوراوا ژاپن چهارشنبه 13 اسفند اوراوا ژاپن 0-1 بریزبن رور استرالیا؛ ساعت 14 بیجینگ گوان چین 1-0 سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت 15 سه‌شنبه 26 اسفند بیجینگ گوان چین 2-0 اوراوا ژاپن؛ ساعت 15 چهارشنبه 27 اسفند بریزبن رور استرالیا 3-3 سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت 12 ................................................................................................................................. گروه H سه‌شنبه 18 فروردین وسترن سیدنی استرالیا - اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت 14 کاشیما آنتلر ژاپن - گوانگژو چین؛ ساعت 14:30 سه شنبه 1 اردیبهشت وسترن سیدنی استرالیا - کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت 14 اف سی سئول کره جنوبی - گوانگژو چین؛ ساعت 15 سه شنبه 15 اردیبهشت کاشیما آنتلر ژاپن - اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت 10:30 گوانگژو چین - وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت 16:30 رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1 گوانگژو 3 3 0 0 8 5 3 9 2 وسترن سیدنی 3 1 1 1 5 4 1 4 3 اف سی سئول 3 1 1 1 1 1 0 4 4 کاشیما آنتلر 3 0 0 3 4 8 4- 0 نتایج بازی‌ها برگزار شده چهارشنبه، ششم اسفند کاشیما آنتلر ژاپن 1-3 وسترن سیدنی استرالیا گوانگژو چین 1-0 اف سی سئول کره جنوبی چهارشنبه 13 اسفند وسترن سیدنی استرالیا 2-3 گوانگژو چین؛ ساعت 12 اف سی سئول کره جنوبی 1-0 کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت 14 چهارشنبه 27 اسفند اف سی سئول کره جنوبی 0-0 وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت 14 گوانگژو چین 4-3 کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت 15:30
Gholamreza Ebrahimi | وب سايت شخصي غلامرضا ابراهيمي | برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول لیگ قهرمانان آسیا