آگر خانه اي از يخ ساختي بر آب شدنش گريه نكن.
کمبود ورزش دو برابر مرگبارتر از چاقی مفرط
علم ورزش

[ دوشنبه 29 دي 1393 - 10:53 ]
تنها سوزاندن 90 تا 110 کالری در روز که با 20 دقیقه پیاده‌روی سریع اتفاق می‌افتد، می‌تواند حدود 16 تا 30 درصد از احتمال مرگ بر اثر نداشتن فعالیت بکاهد.

ورزش نکردن حتی اگر باعث اضافه وزن و چاقی نشود برای سلامتی ضرر دارد و احتمال مرگ زودرس را افزایش می‌دهد. به گزارش ایسنا، مطالعات جدید نشان داده است که تنها 20 دقیقه پیاده‌روی سریع در طول روز خطر مرگ افراد سالمند بر اثر سبک زندگی ساکن را کاهش می‌دهد. ضمنا محققان دریافتند که خطر مرگ بر اثر کمبود ورزش دو برابر بیشتر از خطر مرگ بر اثر چاقی مفرط و اضافه وزن است و خطر مرگ تنها به چاقی مفرط و اضافه وزن مربوط نیست. این تیم تحقیقاتی 334 هزار مرد و زن را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط بین سرطان، تغذیه، ورزش و BMI بدن این افراد را آنالیز کردند. نتیجه بررسی‌ها نشان داد در مقایسه با خطر مرگ بر اثر چاقی مفرط، خطر مرگ بر اثر عدم فعالیت فیزیکی و کمبود ورزش دو برابر است. ضمنا انجام مقدار کمی ورزش در افراد بدون فعالیت می‌تواند تغییر زیادی ایجاد کند. نتایج این تحقیقات در مجله آمریکایی تغذیه منتشر شد. مدیر این تحقیقات و استاد پزشکی ورزشی از دانشگاه کمبریج می‌گوید: تنها میزان کمی فعالیت فیزیکی به صورت روزانه برای سلامتی افراد غیر فعال مفید است. افراد مورد بررسی در این تحقیقات به مدت 12 سال تحت نظر بودند. در این بررسی‌ها 22.7 درصد افراد غیر فعال شناخته شدند زیرا هیچ ورزش و فعالیت خارج از برنامه‌ای نداشتند و شغل آن‌ها نیز نیاز به فعالیت نداشت. تنها سوزاندن 90 تا 110 کالری در روز که با 20 دقیقه پیاده‌روی سریع اتفاق می‌افتد، می‌تواند حدود 16 تا 30 درصد از احتمال مرگ بر اثر نداشتن فعالیت بکاهد. فعالیت فیزیکی تاثیر زیادی بر سلامتی دارد و باید نقش اساسی در زندگی روزانه ما داشته باشند.
Gholamreza Ebrahimi | وب سايت شخصي غلامرضا ابراهيمي | کمبود ورزش دو برابر مرگبارتر از چاقی مفرط علم ورزش